نخبگان استان اذربایجان شرقی

.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

30

12

3

7

6

-

-

-

7

3

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

 

-

-

-

2

8

6

4

8

-

-

1

 -

 1

 -

30

 

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

علیرضا پور مهدی

تبریز

مهندسی خودرو

مخترع

صابر خیری

مراغه

الهیات

مخترع

رسول عمرانی ارسی

اسکو

مدیریت بازرگانی

مخترع

سید حامد فتاحی

بناب

کامپیوتر

مولف

یوسف دانشی

مراغه

ریاضی کاربردی

مولف

سمیه لایزالی

تبریز

مهندسی مدیریت پروژه

مخترع و پژوهشگر

بهرام وثوق کل تپه

تبریز

زمین شناسی

مولف و پژوهشگر

وحید آقا کرمی

تبریز

نخبه هنری

سید سعید عالی آذر

تبریز

مهندسی کامپیوتر

مخترع و مبتکر

رسول حسین پور

تبریز

زیست شناسی عمومی

مخترع

یونس عیوض زاده

تبریز

حسابداری

مخترع

سید جعفر هاشمی باروق

هریس

مخترع

میلاد احسانی

تبریز

فیزیک

مخترع

علی انصاری

مرند

فیزیک

مخترع

مجید قلی پور

هشترود

الکترونیک

مخترع

رسول شریفی

مراغه

حسابداری

مخترع

یوسف دانشی

مراغه

ریاضی

مولف

مصطفی رنجبری حسنلویی

تبریز

الکترونیک

مخترع

ابوالقاسم میدانی

تبریز

مبتکر

اباذر باقری

تبریز

کامپیوتر

مبتکر

صمد آقا محمدی - اعظم محمدی

تبریز

کامپیوتر

مبتکر

محمد شکری فرد

تبریز

مبتکر

پیمان محمود زاده

تبریز

شیمی

مخترع

غلامرضا شکری

تبریز

شیمی

مخترع

فریبا محمد پور

تبریز

نخبه فرهنگی

حسن خدابخش خامنه

تبریز

کامپیوتر

مبتکر

رضا دانایی مهر

تبریز

IT

مبتکر

محمد قنبری طلب

تبریز

ارشد روانشناسی

پژوهشگر

سامان سوزنی

آذر شهر

حقوق

مبتکر