همايش ها و کارگاه ها
هفتمین همایش موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
اولین کنگره بین المللی معماری هدف
نخستین همایش معماری و شهرسازی با موضوع: الزامات، چالش ها و راهبردهای معماری و شهرسازی در سکونت گاه های کوهستانی  با محوریت منطقه
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی
همایش بین المللی گردشگری ایران
اولین همایش بین المللی کاربردهای فناوری های نوین
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مهندسی
همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

بيشتر

 
شنبه 27 مهر 1398   18:41:16