ارتباط مستقیم با مسئول  دانشگاه پیام نور مرکز بافق
سرکار خانم دکتر ابراهیمی
تلفن مستقیم  32448787-035
ارتباط مستقیم در سایت صبا