صفحه اصلی
سامانه LMS
سامانه آموزش آزاد
نرم افزارها
 • LibreOffice-Portable
 • AdobeConnectAddinInstaller-9
 • android
 • Adobe.Flash.Player.31.0.0.108.firefox
 • Adobe.Flash.Player.31.0.0.108.ie
 • Adobe.Flash.Player.31.0.0.108.PPAPI
 • Adobe.Flash.Player.31.0.0.108.Windows
 • FlashPaperlib.32bit
 • Google.Chrome.69.0.3497.100.Final.x64
 • Google.Chrome.69.0.3497.100.Final.x86
 • Mozilla.Firefox.v62.0.2.x64
 • Mozilla.Firefox.v62.0.2.x86
 • AnyDesk
پیوندها
ارتباط با ما
ارتباط با
دفترآموزشهای آزادوچندرسانه ای
تلفن: 26452135
نمابر: 26452239
پست الکترونیکی: info.lms@pnu.ac.

گروه آموزش الکترونیکی
تلفن: 26138764 - 26138932 - 26452758
پست الکترونیکی: elearning@pnu.ac.ir

گروه آموزشهای آزادوکوتاه مدت
تلفن: 26452079-26138735
پست الکترونیکی: azad_pnu@pnu.ac.ir

گروه تولید محتوا
تلفن: 26452853-26138932
پست الکترونیکی: econtent@pnu.ac.ir
معرفی دفتر
اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
گردهمایی
بيشتر
تازه ها
بيشتر
آموزش الکترونیکی
آموزش های آزاد و کوتاه مدت
تولید محتوای الکترونیکی
فناوری های نوین در آموزش الکترونیکی
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites