اخبار و اطلاعيه ها
اعلام وضعيت جدول ارائه دروس و جدول تطبيق رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته سال تحصيلي 90-89 (تاريخ درج خبر: 11/6/89)
تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 90-89 براي كليه دوره هاي تحصيلي دانشگاه (تاريخ درج خبر: 23/4/89)
اصلاحيه شرح پيوست وضعيت منابع درسي مقطع كارشناسي در نيمسال دوم 89-88 (تاريخ درج خبر: 11/11/88)
جدول معادلسازي دروس رشته هاي دانشكده فني و مهندسي (تاريخ درج خبر:23/8/88)
اطلاعيه در خصوص تغيير كد برخي دروس رشته الهيات- فقه و مباني حقوق در سرفصل جديد (تاريخ درج خبر:10/8/88)
آئين نامه فعاليت هاي علمي 86-85 تا پايان نيمسال اول 89-88 قابل اجرا مي باشد(تاريخ درج خبر: 4/8/88)
جدول معادلسازي دروس تخصصي رشته هاي مديريت جهانگردي، صنعتي و حسابداري (تاريخ درج خبر: 3/8/88)
اصلاح شرح پيوست دو درس مربوط به گروه تخصصي علوم اجتماعي(تاريخ درج خبر: 3/8/88)
اطلاعيه در خصوص تطبيق دروس تجميع برخي از رشته هاي گروه روانشناسي(تاريخ درج خبر: 3/8/88)
فهرست دروس عمومي معارف اسلامي ويژه اقليتهاي مذهبي(تاريخ درج خبر:7/7/88)

بيشتر