نشانی: تهران- خیابان فرمانیه- خیابان دیباجی شمالی- خیابان شهید حاج محمود نوریان- کوچه شهناز- کوچه صفا- مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور  
کدپستی: 1953633511

شماره تماس: 22295747 (021)   نمابر: 22295747 (021)