اخبار و رويدادها
برگزاری همایش
 • 1399/6/31 دوشنبه برگزاری همایش
  برگزاری چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
تهیه پوستر
معرفی مرکز مشاوره
 • 1399/6/31 دوشنبه معرفی مرکز مشاوره
  معرفی مرکز مشاوره کرج با مجوز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
اطلاعیه
 • 1399/6/30 یکشنبه اطلاعیه
  مسیر پر کردن فرم پرسشنامه سلامت روان در سیستم گلستان
تقدیر نامه
اطلاعیه فوری
 • 1399/6/29 شنبه اطلاعیه فوری
  اطلاعیه فوری تکمیل کارنامه سلامت روان کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه پیام نور
برگزاری کنگره
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی