اخبار و رويدادها
1398/8/11 شنبه
برگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه ارزاق دانشجویی
کارگاه توجیهی ارزاق دانشجویی با هدف وحدت رویه در خصوص نحوه هزینه کرد ارزاق در روز شنبه 98/8/11 ساعت 10 لغایت 12 با حضور مدیر کل امور دانشجویان ، مدیر کل نظارت و ارزیابی و مدیر کل امور مالی و همکاران دانشجویی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir