فناوری و پژوهش
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون پژوهشی و فناوری خبر داد:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور اعلام کرد:
با هدف گسترش همکاری های دوجانبه صورت گرفت؛
اعتماد دوباره قوه قضائیه به دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی خبرداد:
طبق اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ؛
معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور:
معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور:
با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد؛