آموزش
خدمات الکترونیک دانشگاه پیام نور ویژه دوره کرونا؛
خدمات الکترونیک دانشگاه پیام نور ویژه دوره کرونا؛
مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور اعلام کرد:
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور:
با هدف گسترش همکاری های دوجانبه صورت گرفت؛
در پی لغو امتحانات پایان نیمسال در برخی روزها؛
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور خبر داد:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور: