فناوری و پژوهش
1397/7/14 شنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد: اخذ درجه علمی – پژوهشی برای دو نشریه علمی به زبان عربی و انگلیسی
اخذ درجه علمی – پژوهشی برای دو نشریه علمی به زبان عربی و انگلیسی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از اخذ درجه علمی – پژوهشی برای دو نشریه به زبانهای عربی و انگلیسی در دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر کریمی با اشاره به پیگیری های فراوان صورت گرفته در این خصوص گفت: اولین نشریۀ دانشگاه به زبان عربی با عنوان «دراسات حدیثه فی نهج البلاغه»، به مدیرمسئولی دکتر علیرضا دل افکار و سردبیری دکتر محمدعلی آذرشب و همچنین اولین نشریۀ انگلیسی زبان در حوزۀ علوم ریاضی با عنوان «Control and Optimization in Applied Mathematics» از شمارۀ اول به مدیرمسئولی دکتر خدیجه احمدی آملی و سردبیری دکتر عقیله حیدری موفق به اخذ درجۀ علمی – پژوهشی شدند.
دکتر کریمی از خانواده بزرگ دانشگاه دعوت کرد با ارسال مقالات علمی – پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir