برگزیده ها
1397/12/11 شنبه
اولین نشست مدیران روابط عمومی استانهای دانشگاه پیام نورآغاز به کار کرد
رئیس دانشگاه پیام نور در نشست با روابط عمومی استانها: نقش موثر روابط عمومی دانشگاه در کاهش جنگ روانی و اقتصادی کشور/ حفظ استقلال دانشگاه لازمه کار در روابط عمومی استانها
رئیس دانشگاه پیام نور: نقش موثر روابط عمومی دانشگاه در کاهش جنگ روانی و اقتصادی کشور/ حفظ استقلال دانشگاه لازمه کار در روابط عمومی استانها
رئیس دانشگاه پیام نور سال آینده را برای کل کشور سال عبور از چالش های اقتصادی دانست و با اشاره به وظایف روابط  عمومی ها در دانشگاه پیام نور گفت: در زمان وجود چالش اقتصادی، شکل مطالبات و حمایت ها باید تغییر کند و روابط عمومی ها باید بتوانند مباحث روانی را کاهش دهند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر زمانی در نشست با مدیران روابط عمومی استانها به نقش موثر روابط عمومی ها در تعاملات درون سازمان و برون سازمانی اشاره کرد و اظهار داشت: روابط عمومی های دانشگاه پیام نور در سراسر کشور باید این را با حفظ استقلال دانشگاه گسترش دهند.
وی با عنوان اینکه سازمانها را با فعالیت روابط عمومی می شناسند، افزود: نقش روابط عمومی در دانشگاه پیام نور با توجه به پویایی و گستردگی در سراسر کشور بسیار حساس تر و سخت تر است.
دکتر زمانی یکپارچگی و هماهنگی را لازمه کار در روابط عمومی دانشگاه پیام نور دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها در دانشگاه پیام نور باید هماهنگ با هم و در راستای یک هدف واحد فعالیت داشته باشند.
وی  روابط عمومی را چشم دانشگاه دانست که باید سریع تر ببیند و به ویژه در شرایط حساس کنونی، موضع گیری درستی داشته باشد.
دکتر زمانی ایستادگی در شرایط موجود را سیاست کلان نظام عنوان کرد و حضور موثر روابط عمومی ها در تحقق بخشی به این امر را خواستار شد.
وی یادآور شد: استکبار تمام تلاش خود را به کار می بندد تا با ایجاد جنگ روانی مشکلات اقتصادی را دوچندان نشان دهد و وظیفه همه ما کاهش تبعات روانی و موضع گیری درست در این موقعیت است که با آگاهی دادن به دانشجویان و دیگر مردم محقق می شود.
گفتنی است ، اولین نشست آموزشی مدیران روابط عمومی استانی دانشگاه پیام نور طی روزهای 11 و 12 اسفند ماه در سازمان مرکزی برگزار می شود.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir