برگزیده ها
رییس دانشگاه پیام نور در گفتگوی زنده با شبکه خبر:
دکتر جهانگیری ابراز امیدواری کرد:
با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور در طرح ملی تقویت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان در حوزه کد نویسی؛
رئیس دانشگاه پیام نور در نشست با مدیران اداری و مالی: