آموزش
قابل توجه داوطلبان مجاز مقطع کارشناسی ارشد؛
همزمان با پایان آزمون های پایان ترم؛
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
رئیس دانشگاه پیام نور فارس در نشست هماهنگی عوامل برگزاری کنکورسراسری:
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی خبر داد:
دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام خبر داد: