مناقصه ها
1398/11/8 سه‌شنبه
مناقصه
آگهی شناسایی مهندسین مشاور برای طراحی ساختمان آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور در نظر دارد بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و به منظور طراحی ساختمان آزمایشگاه ملی مربوط به مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه نسبت به شناسایی مهندسین مشاور ذیصلاح و توانمند به منظور اخذ خدمات فاز 1 و 2 (مطالعات، طراحی) و خدمات بازنگری طرح اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت مهندسین مشاور در پایه یک گروه آموزشی، ورزشی و بهداشتی که دارای دفتر مهندسی فعال در تهران و دارای سوابق کاری مشابه می باشند، دعوت به عمل می آید ظرف یک هفته بعد از چاپ آگهی جهت بررسی اولیه نسبت به تهیه و ارسال مدارک مثبته اقدام نمایند.

آدرس محل تحویل مدارک: دانشگاه پیام نور به نشانی: تهران مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، اداره کل عمران
تلفن: 22458300 فاکس: 22442057
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir