فرهنگی
1398/11/20 یکشنبه
مدیرکل نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور:
تعامل موثرباکارکنان سطح تصمیم گیری راارتقاءمی دهد
  
مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در ادامه بازدیدهای دوره ای دفتر ناتک دانشگاه، در جمع صمیمی همکاران پیام نور استان خراسان جنوبی مرکز بیرجند حضور یافت. 
به گزارش روابط عمومی ،دکتر ضماهنی برگزاری جلسات عمومی و اختصاصی با همکاران در سراسر کشور و تشکیل نشست های صمیمی و چهره به چهره با روسای مراکز و واحدها، مدیران ستادی، اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری را ماموریت محوری و وظیفه ذاتی مجموعه نظارت دانشگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به عنوان بازوی مشورتی ریاست دانشگاه با نقش آفرینی فعال در بهینه سازی سازوکارهای تصمیم سازی با هدف ارتقای سطح تصمیم گیری ها، خود را مکلف به شنود موثر و دریافت پیشنهادها، نقطه نظرها، انتقادها و ایده های نوآورانه و اثربخش تمامی همکاران  در سراسر کشور دانسته و با وجود سختی ها و مخاطرات سفر، بازدید از تمامی استان ها و دیدار با منتخبان و نمایندگان ذی نفعان را در دستورکار خود قرار داده است. 
وی با تشریح الگوی بازدیدهای استانی اظهار داشت: طبعاً امکان حضور حدود ۱۴ هزار کارمند و هیئت علمی و قریب به ۵۰۰ هزار دانشجو در سازمان مرکزی غیرممکن است بنابراین تلاش گردیده در چارچوب انجام بازدیدهای میدانی، پل ارتباطی تسهیل گر، شفاف و مستقیم میان همکاران در اقصی نقاط کشور با مدیران ارشد دانشگاه شکل بگیرید. 
وی افزود: جمع بندی مباحث و موضوعات مختلف استانها در قالب گزارشات تحلیلی، مستقیماً در اختیار ریاست دانشگاه قرار می گیرد. وی در پایان اظهار داشت: در راستای سیاست های کلان مرکز ناتک وزارت عتف و تحقق اهداف عملیاتی دانشگاه، مدیران ناتک استانی دانشگاه پیام نور نیز موظف به انجام بازدیدهای دوره ای و مستمر از مراکز وواحدهای استان خود و ارسال گزارشات مربوطه هستند.
 
 
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir