برگزیده ها
1397/10/18 سه‌شنبه
رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از حوزه اداری:
رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از حوزه اداری: لزوم بهره گیری از خدمات الکترونیک در فرایندهای اداری
لزوم بهره گیری از خدمات الکترونیک در فرایندهای اداری
رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از بخش های مختلف حوزه اداری دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از خدمات الکترونیک در تمامی زمینه ها گفت: استفاده از فناوری های نوین الکترونیک موجب اثربخشی بیشتر در فرایند ها و افزایش میزان دقت و تسهیل امور همکاران خواهد شد و دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه با گستردگی و پراکنش جغرافیایی بالا و همچنین پیشرو در زمینه ارائه خدمات الکترونیک، باید در تمامی بخش ها نیز این زیرساخت را پیاده سازی کند.
به گزارش رواط عمومی، دکتر زمانی در این بازدید، انضباط و شفافیت امور را ضروری دانست و گفت: با ایجاد وحدت رویه، قانونگرایی و انجام اقدامات هماهنگ، میزان رضایتمندی از دانشگاه نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به بازنشستگی بیش از 170 کارمند تا پایان سال جاری در دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور از سال 94 تاکنون با برنامه ریزی دقیق و منسجم به وضعیت بازنشستگی کارمندان رسیدگی می کند .
گفتنی است ، دکتر زمانی در بازدید از بخش های مختلف حوزه اداری دانشگاه همراه با دکتر علیزاده معاون اداری، مالی و عمرانی و حاج محمدعلی مدیرکل امور اداری ضمن حضور در اتاق کارشناسان حوزه اداری زیرمجموعه معاونت اداری، مالی و عمرانی از نزدیک با همکاران دیدار و گفتگو کرد.تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir