استانها
1398/4/18 سه‌شنبه
رييس دانشگاه پيام نور استان فارس :
از دفتر كانون انجمن هاي صنفي كارآفريني استان فارس در دانشگاه پيام نور بهره برداری شد
 رييس دانشگاه پيام نور استان فارس گفت: همكاري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با دانشگاه پيام نور روزنه جديدي براي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد شد.
دكتر صيف كه به همراه معاون دانشگاه و مدير كارآفريني و ارتباط صنعت در نشست سراسري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارآفرمايي حضور يافته بود، با ابراز رضايت از توسعه همكاري بين دانشگاه و تشكل هاي صنفي ابراز اميدواري نمود بزودي شاهد نتايج مهم اين همكاري ها خصوصا در حمايت از ايده ها و توسعه مهارت آموزي باشيم.
دبستاني ، رييس كانون انجمن هاي صنفي كارافريني استان فارس نيز با تشكر از رييس دانشگاه پيام نور فارس در راه اندازي دفتر كانون انجمن هاي صنفي كارآفرمايي در دانشگاه اظهار داشت: اين كانون، بزرگترين تشكل اقتصادي كشور با ۳۳۰۰ انجمن است كه در استان فارس در قالب ۴۶ انجمن استاني، ۱۷ انجمن در شيراز و ۷۶ انجمن صنفي در شهرستانهاي استان فعاليت دارد.
ايجاد زمينه و حمايت از ايده هاي و اجراي طرح جامع ارتقاي مهارت افزايي ،كارآفريني يكي از مهمترين اهداف ايجاد دفاتر كانون عالي انجمن هاي صنفي در دانشگاه پيام نور استان فارس است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir