فناوری و پژوهش
1398/3/26 يكشنبه
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی خبر داد:
رسیدگی به کلیه تقاضاهای ماموریت به تحصیل اعضای هیات علمی پیمانی
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی از رسیدگی به کلیه تقاضاهای ماموریت به تحصیل اعضای هیات علمی پیمانی خبر داد و گفت: حدود 300 تقاضای ماموریت به تحصیل اعضای هیات علمی پیمانی که بر اساس آخرین مجوز از هیات امنا از سوی استانها ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان هفته جاری پالایش این پرونده ها به اتمام می رسد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر کردمیرزا با عنوان اینکه این پرونده ها در جلسه آتی هیات اجرایی جذب مورد بررسی نهایی قرار می گیرد، افزود: علاوه بر آن پرونده هایی که مطابق با آیین نامه استخدامی و نیز مصوبه هیات امنا نبوده طی مکاتبه ای به تفکیک اسامی به کلیه استانها اعلام عودت داده شده است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir