استانها
1398/6/4 دوشنبه
در راستای خودکفایی بودجه در البرز:
فعالیتهای کارگروه پشتیبانی درآمد زایی قوت گرفت


کارگروه پشتیبانی درآمدزایی  دانشگاه پیام نور استان البرز در راستای تحقق اهداف و برنامه های خودکفایی اقتصادی، کاهش تاثیرپذیری از نوسانات بودجه عمومی دولت و زمینه سازی برای تحقق استقلال مالی دانشگاه، جلسات خود را هفته ای یکبار برگزارخواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، پس از برگزاری دوجلسه اول این کارگروه،دکتر سید اسحاق جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز اعلام کرد: پس از تبیین  وظایف اعضای کارگروه در اولین اقدام ، جلسه ای با حضور معاونین،مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه تشکیل و به احصای ظرفیت های قابل استفاده برای افزایش درآمد پرداخته شد.
وی در ادامه با تاکید بر شناخت ظرفیتهای موجود در دانشگاه و در استان البرز  اظهار داشت: مهمترین مسائلی که باید به صورت کارشناسی شده و با سرعت به آن پرداخته شود سرمایه گذاری، ظرفیت شناسی ، نیاز سنجی است.
رئیس دانشگاه ادامه داد: طرحهای پیشنهادی باید در راستای استفاده از پتانسیل های موجود و تبدیل آنها از حالت بالقوه به بالفعل و در جهت افزایش کارایی از منابع موجود دانشگاه و جلب مشارکت خیرین،صنعت کاران،اساتید گروههای تخصصی، دانشجویان و بخش دولتی و خصوصی در حوزه افزایش درآمد، ارائه و پس از بررسی دقیق ،تصمیمات نهایی اتخاذ شود.
جلالیان تاکید کرد: تیمهای کاری متشکل از اعضای کارگروه در جلسه آینده به ارائه نتایج ظرفیت شناسی در استان خواهند پرداخت.
رئیس دانشگاه در پایان افزود:جلسات منظم این کمیته در راستای خودکفایی بودجه هر هفته یکبار تشکیل خواهد شد؛ ضمن اینکه طرحهای توجیه پذیر اقتصادی با اولویت اجرا مورد حمایت این کارگروه قرار خواهد گرفت.
گفتنی است کلیه اعضا موظف شدند طرحهای شناسایی شده،فرصتهای موجود و راهکارهای اقتصادی را جهت طرح ارائه و تا مرحله نهایی مورد پیگیری قرار دهند.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir