فناوری و پژوهش
1397/12/21 سه‌شنبه
دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی:
دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی: تمرکز دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم و تأسیس مراکز رشد و کارآفرینی است
تمرکز دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم و تأسیس مراکز رشد و کارآفرینی است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی از تمرکز دانشگاه بر روی رویکردهای پیش رو به سمت دانشگاه های نسل سوم و تأسیس مراکز رشد و کارآفرینی با حمایت وزارت علوم و پارک های علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عقد تفاهم نامه های ذیربط خبر داد.
وی افزود: رویکرد و سیاست های دانشگاه ها از دانشجو محوری در حال تغییر و به سمت دانشگاه های نسل سوم و نسل چهارم که مبتنی بر مسئله محوری و نیاز محوری می باشند، تغییر مسیر داده اند. دانشگاه ها در نسل جدید در صدد حل مسائل جامعه و ارتباط تنگاتنگ با صنعت از طریق نگاه مسئله محوری می باشند و شرط بقای دانشگاه ها راهی جز این نخواهد بود.
کریمی گفت: با وجود اینکه کشورمان در بسیاری از علوم و فناوری های نو دستاوردهای خوبی داشته است اما سوال اساسی این است که تا چه اندازه از این دستاوردهای علمی بهره مند هستیم؟ پاسخ به این سوال بستگی به نگاه مسئله محوری به علم دارد و قطعا این رویکرد شرط موفقیت های بعدی خواهد بود. در این خصوص با توجه به تهدیدات ناشی از تحریم ها و احساس نیاز بیشتر صنایع به حل مسائل توسط دانشگاه ها نگاه ها تغییر کرده و اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن می باشد. در این راستا دانشگاه پیام نور نیز اهتمام ویژه ای برای بسترسازی لازم جهت ایفای نقش در قالب دانشگاه نسل سوم دارد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir