اطلاعیه ها
1398/11/7 دوشنبه
در پی لغو امتحانات پایان نیمسال در برخی روزها؛
مهلت دفاع پایان نامه و رساله دانشجویان در نیمسال اول تمدید شد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: باتوجه به لغو امتحانات پایان نیمسال در برخی روزها و به منظور مساعدت با دانشجویان، مهلت دفاع پایان نامه و رساله دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی جاری تا 18 بهمن ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی، امیرحسین بهروز با عنوان اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، افزود: آخرین مهلت دفاع دانشجویان بنا به مصوبه روز 7 بهمن هیات رئیسه و به منظور مساعدت با دانشجویان تا تاریخ مذکور اعلام شده است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir