راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS) و کلاس مجازی(VC)


راهنمای اساتید
راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS)
راهنمای استفاده از کلاس مجازی(VC)
راهنمای استفاده از ابزار تمرین در سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS)
راهنمای دنشجویان
راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS) و کلاس مجازی(VC) دانشجویان
فیلم راهنمای استفاده از کلاس مجازی(VC) دانشجویان
فیلم راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی(LMS) دانشجویان
 آدرس ایمیل نمایندگان آموزش الکترونیکی قطب ها
بازگشت به صفحه اصلی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما