:.
برگزاری اولین شورای اجرایی هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاه پیام¬نور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 7/2/95

اولین شورای اجرایی هماهنگی و برنامه­ریزی دانشگاه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 7/2/95 با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت در دفتر مدیر کل محترم آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان دانشگاه (جناب آقایان دکتر شبیری، دکتر شیبانی، دکتر علیزاده، سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، رییس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه) و نمایندگان وزارت صنعت (جناب آقایان: دکتر نوری امیری، دکتر عباسی و سرکار خانم مهندس محرابی) و با طرح مباحث ذیل برگزار گردید:

1.       الزام گذراندن دوره کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشگاه در قبال دریافت حقوق و امتیاز جذب
2.       گذراندن فرصت مطالعاتی داخلی با امتیازات برابر فرصت مطالعاتی خارجی و امتیاز بیشتر در آیین­نامه
3.        انجام اولویتهای بنگاه­های صنعتی و اقتصادی در قالب موضوعات پایان­نامه با دریافت حمایت مالی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
4.       طرح فاجد یا کارورزی/ معرفی رتبه­های برتر دانشگاه به بنگاه­های اقتصادی جهت کار در قبال دریافت حقوق (در حال حاضر درخواست برای جذب وجود دارد)
5.       دعوت از اعضای وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت آموزش عملی و تجربی به دانشجویان به عنوان عضو نخبه یا مدعو در دانشگاه
6.       تسهیل در بازدید اعضا هیئت علمی و دانشجویان از مراکز صنعتی
7.       امکان حمایت از اختراعات جهت تجاری سازی از طریق معرفی دانشگاه به وزارت صنعت
8.       استفاده از آموزش مجازی دانشگاه جهت آموزش همکاران وزارت صنعت
شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر گردید برنامه عملیاتی درخصوص موضوعات فوق ظرف ماه آینده تهیه و جهت اجرایی شدن پیگیری شود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما