اخبار دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
«جداول دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری»(تاریخ درج 95/7/3)
به پیوست جداول دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - مرکز آموزش و

پژوهش های توسعه و آینده نگری ضمیمه می باشد.

فايلها
دوره2 001.jpg 71.772 KB
دوره2 002.jpg 70.005 KB
دوره2 003.jpg 52.469 KB
دوره2 004.jpg 64.867 KB
دوره2 005.jpg 66.215 KB
دوره2 006.jpg 72.88 KB
دوره2 007.jpg 72.605 KB
دوره2 008.jpg 63.679 KB
دوره2 009.jpg 54.798 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
     
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما