متون عمومي

راه اندازی و احداث دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی) از بهمن ماه سال 1386 شروع شد و از مهرماه سال 1387 از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در حال حاضر در رشته های حقوق - علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی) - مشاوره و راهنمایی - مدیریت دولتی و مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست از طریق کنکور سراسری و بدون آزمون ( صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) دانشجو پذیرش می نماید.

1