اهداف و برنامه ها

اداره كل اموردانشجويان

       اداره كل اموردانشجويان متشكل از سه اداره مي باشد :

     ·         اداره توليدات دانشجويي ونخبگان علمي

     ·         اداره خدمات دانشجويي

     ·         اداره  مشاوره دانشجويي

      اهم فعاليت هاي اداره كل امور دانشجويان :

}    1- برنامه ريزي به منظور هماهنگي اداره كل اموردانشجويان با مراكز و واحد هاي دانشگاه.

}   2- تهيه،  تنظيم و اصلاح ضوابط، استاندارد ها وآيين نامه هاي داخلي مربوط به اداره كل امور دانشجويان و ارائه آن به معاونت ذي ربط.

}    3- ابلاغ قوانين، مقررات و ساير مصوبات مربوط به اداره كل اموردانشجويان به مراكز و واحدها از طريق معاونت ذي ربط.

}    4- همكاري با اداره كل امور دانشجويان داخل ، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مجامع و مراجع ذي ربط.

}    5- حمايت از توليدات دانشجويان شامل: پژوهشي ( كتب(درسي و غير درسي) و نشريات (هفته‌نامه، ماهنامه گاهنامه، فصلنامه و..) حمايت از اختراعات؛ كارآفريني؛ توليد برنامه‌هاي فرهنگي ـ هنري).

}     6- برگزاري جشنواره سراسري توليدات دانشجويي هر سال يك بار در يكي از مراكز استاني.

}     7- برگزاري كارگاه هاي آموزشي شامل؛ پودمانهاي مديريتي، اصول و فنون نگارش،روش تحقيق،پرورش  خلاقيت، مديريت زمان، مديريت بحران، مديريت استراتژيك و...

}     8- انجام خدمات مربوط به ارائه تسهيلات دانشجويي، سهميه مواد غذايي، مواد كمك آموزشي، وام دانشجويي و...

}     9-  تدوين و تصويب برنامه ها و نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي مشاوره اي در دانشگاه

}   10-  بررسي گزارشهاي ارسالي از كميته ها درخصوص مشكلات دانشجويان و ارائه راهكارهاي كارشناسي به مسئولان ذي ربط به منظور تصميم گيري براي رفع مشكلات.

}   11- ارائة گزارش از فعاليت ها وهمچنين جمع بندي تحليلي از مسائل و ارائة آن به رئيس دانشگاه.

}   12-  ارتباط مؤثر با دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم به منظور هماهنگي سياست ها و برنامه هاي خدمات مشاوره اي

   اهم فعاليت هاي ادارات تابعه

1