دروس ارائه شده و برنامه امتحانات ترم تابستان 97
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود كاربران
دروس ارائه شده کلیه رشته ها در تابستان 97 به همراه تاریخ امتحانات

فايلها
برنامه امتحانات ترم تابستان97.pdf 9.22 MB
برنامه امتخانات نیم سال دوم 94-93

فايلها
روانشناسي عمومي چند بخشي.xps 159.16 KB
مديريت دولتي مخصوص وروديهاي94.xps 336.303 KB
مهندسي کشاورزي علوم دامي.xps 166.637 KB
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما