دوشنبه 30 شهريور 1394 دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد مصوب 20 / 04 / 1394 شورای آموزشی دانشگاه حسب بخشنامه شماره 30424 / 3 / د مورخ 24 / 06 / 1394
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه های آموزشی
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما