درباره دانشگاه
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی واحد چادگان
  شهرستان چادگان یکی ازشهرستان های استان اصفهان که درسال1381براساس مصوبه هیات محترم دولت ازشهرستان فریدن منتزع گردیده است.این شهرستان ازشمال به شهرستان فریدن،ازجنوب به استان چهارمحال بختیاری وازشرق به شهرستان تیران وکرون وازغرب به شهرستان فریدونشهر محدود می شود.مرکز شهرستان چادگان شهرچادگان می باشد که در115 کیلومتری غرب شهر اصفهان واقع شده است سهم شهرستان ازمساحت کل استان یک درصد وتراکم آن برابر40نفردرهکتار است.براساس تقسیمات کشوری این شهرستان از دوبخش مرکزی(شامل دهستانهای کبوترسرخ وکاوه آهنگر)وبخش چناررود(شمالی وجنوبی) تشکیل یافته است.این شهرستان طبق آخرین سرشماری دارای دونقطه شهری شامل(شهرچادگان وشهررزوه)و60آبادی دارای سکنه و110آبادی خالی ازسکنه می باشد از نظر جغرافیایی شهرستان چادگان درمنطقه ای کوهستانی که اطراف آن راسلسله کوههای زاگرس احاطه نموده قرارگرفته است.اغلب کوههای شهرستان عریان وسنگلاخی می باشند.
دانشگاه پیام نور چادگان در جنوب شهر چادگان و مشرف به دریاچه سد زاینده رود قراردارد.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی واحد چادگان
  شهرستان چادگان یکی ازشهرستان های استان اصفهان که درسال1381براساس مصوبه هیات محترم دولت ازشهرستان فریدن منتزع گردیده است.این شهرستان ازشمال به شهرستان فریدن،ازجنوب به استان چهارمحال بختیاری وازشرق به شهرستان تیران وکرون وازغرب به شهرستان فریدونشهر محدود می شود.مرکز شهرستان چادگان شهرچادگان می باشد که در115 کیلومتری غرب شهر اصفهان واقع شده است سهم شهرستان ازمساحت کل استان یک درصد وتراکم آن برابر40نفردرهکتار است.براساس تقسیمات کشوری این شهرستان از دوبخش مرکزی(شامل دهستانهای کبوترسرخ وکاوه آهنگر)وبخش چناررود(شمالی وجنوبی) تشکیل یافته است.این شهرستان طبق آخرین سرشماری دارای دونقطه شهری شامل(شهرچادگان وشهررزوه)و60آبادی دارای سکنه و110آبادی خالی ازسکنه می باشد از نظر جغرافیایی شهرستان چادگان درمنطقه ای کوهستانی که اطراف آن راسلسله کوههای زاگرس احاطه نموده قرارگرفته است.اغلب کوههای شهرستان عریان وسنگلاخی می باشند.
دانشگاه پیام نور چادگان در جنوب شهر چادگان و مشرف به دریاچه سد زاینده رود قراردارد.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.زمان عقربه اي
چهارشنبه 24 مرداد 1397

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما