معرفی کارکنان حوزه ریاستکارشناس دفتر استان : جناب آقای علیرضا رستمانی- کارشناسی ارشد تاریخ

متصدی امور دفتری و کارشناس دبیرخانه استان و مسئول پورتال استان : سرکارخانم سمیرا صادقی- کارشناس نرم افزار کامپیوتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما