*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 1/9/96 ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی با استاد خانم مرجان بذله مورخ 13/9/96 در ساعت کلاسی  برگزار می گردد.

*میان ترم خلاقیت وحل مسائله وتفکر راهبردی  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 30/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 22/9/96  ساعت 30/11برگزار می گردد.

*میان ترم آمارواحتمالات وکاربردآن در مدیریت 1 با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 22/9/96  ساعت 10 برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضیات وکاربردآن درمدیریت با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 8/9/96  ساعت 15/8 برگزار می گردد.


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما