سامانه مدیریت یادگیری
آموزش الکترونیکی

سامانه مدیریت یادگیری(LMS) - Learning Management System:


یکی از عناصر اصلی در هر سامانه آموزش الکترونیکی است که طراحی و پیاده­سازی آن باید مبتنی بر استانداردهای آموزشی باشد.
 
LMS به عنوان راه حلی بهینه و یک ابزار مؤثر برای تحقق «آموزش با محوریت یادگیری» مورد استفاده قرار می­گیرد و نیازهای آموزشی استاد ارائه و دانشجو را تأمین می­کند.
این سامانه شامل مجموعه­ای از امکانات و ابزارهایی است که برای تحویل، ردیابی، گزارش­گیری و مدیریت محتوای آموزشی، تعیین میزان پیشرفت دانشجو و برقراری ارتباط با ‏دانشجو طراحی شده است.
دسته­بندی کلی ابزارهای LMS به صورت زیر است :

 

1.   صفحه شخصی

2.   آزمون ساز

3.   گزارش گیری و ارزشیابی

4.   محتوای الکترونیکی

5.   ابزارهای ارتباطی

6.   به اشتراک گذاری انواع فایل­های آموزشی

 

1- صفحه شخصی: یک فضای کاری شخصی در اختیار هر یک از کاربران قرار می­گیرد. این صفحه شامل اطلاعات عمومی کاربران، اطلاعات دروس و ابزارهای استفاده از آنها و ابزارهای برقراری ارتباط با سایر کاربران می­باشد.

2- آزمون­ساز: ابزار آزمون به منظور راهبری درس توسط استاد ارائه در طول برگزاری دوره مورد استفاده قرار می­گیرد. با مرور نحوه پاسخگویی دانشجو به آزمون­ها در مدتی مشخص، استاد ارائه متوجه میزان پیشرفت تحصیلی و نقاط ضعف دانشجو در درس می­شود. انواع آزمون­های طراحی شده در سامانه به شرح ذیل می­باشد:

*     آزمون محتوای الکترونیکی تحت وب: در انتهای هر بخش (SCO) محتوای الکترونیکی تحت وب، آزمونی برای سنجش میزان یادگیری دانشجو از  مطالعه محتوا تهیه شده است.

*     خودآزمایی: خودآزمایی به این منظور طراحی می­شود که در طول برگزاری دوره، دانشجو بتواند میزان یادگیری خود را ارزیابی نماید. نتیجه این نوع آزمون تأثیری در نمرات دانشجو نخواهد داشت.

*     آزمون Online (برخط): ابزاری مناسب برای برگزاری امتحان میان­ترم است. دانشجو موظف است در مدت زمان آزمون به سوالات پاسخ دهد و پس از پایان زمان نیز آزمون غیرفعال شده و امکان تغییر برای دانشجو وجود ندارد.

3- گزارش­گیری و ارزشیابی: ارزشیابی باید در طول دوره به طور مستمر صورت پذیرد و با استفاده از آن میزان بازدهی یادگیری سنجیده شود. سوابق فعالیت دانشجو در سامانه ثبت می شود و استاد ارائه نوع فعالیت و مدت زمان صرف شده برای آن را مشاهده می­نماید.

4- محتوای الکترونیکی: محتواهای الکترونیکی نقش بسیار مهمی در کیفیت یادگیری الکترونیکی ایفا می­کنند. یکی از استانداردهای آموزشی مهم، استاندارد SCORM است که عملکردهای هوشمندانه­ای را برای ارائه محتوای آموزشی به دانشجو و ردگیری آن دارا است. LMS فضایی را برای نمایش انواع محتوا، از جمله محتوای الکترونیکی تحت وب براساس استاندارد SCORM فراهم می­کند.

5-ابزارهای ارتباطی: با توجه اهمیت تعامل در شیوه یادگیری الکترونیکی، ابزارهای ارتباط الکترونیکی نیز در جایگاه بالایی قرار دارند. گستره ابزارهای ارتباط الکترونیکی سبب می­شود شکاف ایجاد شده به دلیل فاصله زمانی و مکانی بین استاد ارائه و دانشجو کم شده و فضای رسمی یادگیری الکترونیکی به یک فضای غیر رسمی و فعال تبدیل شود. این ابزارها برای برقراری ارتباط بین استاد ارائه و دانشجو، اساتید ارائه با یکدیگر و دانشجویان با یکدیگر بسیار مفید هستند.

 
6- به اشتراک گذاری انواع فایل­های آموزشی: استاد ارائه انواع محتواهای کمک­آموزشی تهیه شده (علاوه بر محتوای اصلی درس) را می­تواند در اختیار دانشجویان قرار دهد. همچنین امکان تعریف تکالیف درسی و تعیین محدوده زمانی مشخص برای پاسخ به آنها فراهم است.

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما