نام و نام خانوادگی : کامران نظری

عضو هیأت علمی رشته مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی : حسن الفتی

عضو هیأت علمی رشته حقوق
نام و نام خانوادگی : علی کریمی

عضو هیأت علمی رشته تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی : توران رزمجو

عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی : زهرا علیزاده

عضو هیأت علمی رشته علوم تربیتی

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما