معرفی حوزه اداری


واحد اداری و پشتیبانی و رفاهیرئیس اداره امور اداری و پشتیبانی استان :آقای محمود شهواری دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ

کارشناس علمی استان :سرکار خانم نرگس گرجی دارای مدرک  کارشناسی ارشد 
کارشناس اداری و کارگزینی: سرکار خانم ابومردانی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات

کارشناس پشتیبانی: سرکار خانم الهه مومن زاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارپرداز استان : جناب آقای محمدیحیایی دارای مدرک فوق دیپلم

انباردار استان : سعید شربتی دارای مدرک فوق دیپلم

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما