جهت دریافت یکجای فایل شماره تلفن تمامی مراکز و واحدها اینجا کلیک کنید.
تلفن مستقیم ستاد استان: 32202312 پیش شماره استان: 056   فاکس : 32202026

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

1

دکتر مهدی ثقفی

ریاست

603

 

2

محمد رمضانی

مسئول دفتر

602

32202265

3

دکتر محمدمهدی نصرآبادی

معاونت استان

665

32202510

4

محمد حسین مظلومی

مسئول دفتر معاونت

665

 

5

دکتر محمد هادی مصلحی

مدیر نظارت وارزیابی

693

32202313

6

-----

کارشناس نظارت وارزیابی

698

 

8

محمدعلی حسن آبادی

مدیر امور فرهنگی واجتماعی

628

32202267

9

مهرانگیز صدیقی دستجرد

کارشناس امور فرهنگی

629

 

10

دکترجواد اکبری مطلق

مسئول دفتر نهاد

632

 

11

علی رحیمی مقدم

معاون اجرایی دفتر نهاد

626

 

12

حسین کارجوی

کارشناس دفتر نهاد

631

 

13

سیده فاطمه قرشی

کارشناس دفتر نهاد

658

 

14

محمدعلی طالبی

امور مشاوره

630

 

15

حسن کشتگر

مدیر امور اداری،پشتیبانی

676

32202316

16

مهدی هاشم زهی

کارشناس ادای و پشتیبانی

679

 

17

محمد احمدی

کارشناس اداری ،پشتیبانی

678

 

18

سیداحمد موسوی

کارپردازی

674

 

19

علی عامری

رئیس اموزش

663

32202269

20

فاطمه جعفری

کاربر ارشد

32202269 

21

مهناز احمد پور

دایره فارغ التحصیلان

32202269 

22

طاهره محمدی

مدیر برنامه ریزی آموزشی

32202269 

23

سید علی بنی هاشمی

مدیر پژوهش و امور کتابخانه ای

671

 

24

فاطمه حورا حمیدی

کارشناس پژوهش

672

 

25

------

کارشناس پژوهش

673

 

26

مهدی خسروی

مدیر حراست

696

32202271

27

سید مصطفی حسینی

کارشناس حراست

695

 

28

سلمان مزیدی

مسئول فناوری اطلاعات

697

32202273

29

علی نوری ابوذری

مدیر مالی استان

660

32202262

30

احمد کفاش

مسئول صندوق

662

32202263

31

هادی مرادی

کارشناس حقوق وبوجه

661

 

32

محسن محترمی

مسئول قراردادها

664

 

33

سمیه رمضانی

کارشناس مالی

668

 

34

علیرضا احمدی

مدیر عمرانی

610

 

35

صادق خسروی

تاسیسات برقی

611

 

36

---

تاسیسات مکانیکی

612

 

37

محمدعلی طالبی

مدیر مشاوره استان

630

 

38

مهرانگیز صدیقی دستجرد

 روابط عمومی

629

 

39

محمود حاجی زاده

بایگان

639

 

40

اسماعیل باقری- طاهره فنودی

خدمات

202

 

 

فايلها
tel.rar 132.693 KB

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار دانشگاه- دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

تلفن تماس:32202312 - 056  فاکس: 32202026 - 056 کد پستی: 9717434763