مدارک مورد نیاز پرونده فارغ التحصیلی دانش آموختگان
قابل توجه فارغ التحصیلانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده نموده اند
بيشتر
 

آدرس: خراسان جنوبی-شهرستان خوسف- میدان امام  - انتهای بلوار شهدای عبادی    
تلفن تماس: 32073248 الی 9  دورنگار: 32073260

 

بيشتر