ریاضی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111132

ریاضیات و کاربردها

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

111130

ریاضی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما