امتحانات
پنجشنبه 28 تير 1397   10:12:23

شرح وظایف امتحانات :


v   امور مربوط به نمرات
v      همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم
v     کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها
v   قطعی کردن نمرات
v   انجام اصلاح سوابق نمرات
v    پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها
v    گزارش تصحیح اوراق امتحانات تشریحی تکدرس، ریزشی، معرفی به استاد، خودخوان، تابستان و بدون منبع
v   ثبت رأی کمیته انضباطی
v    توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید
v    دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات

 


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما