میان ترم انقلاب اسلامی ایران با استاد آقای میرحبیب طباطبایی  ازفصلهای اول،سوم،پنجم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی برگزار می گردد**

*میان ترم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استاد آقای میرحبیب طباطبایی ازفصلهای پنجم،ششم،هفتم،هشتم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با استاد آقای میر حبیب طباطبایی ازفصول اول،سوم،پنجم مورخ 24/8/1396درساعت کلاسی

 برگزار می گردد.

*میان ترم فلسفه اخلاق همه گروهها با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/8 تا فصل ششم برگزار می گردد.

*میان ترم اخلاق اسلامی همه گروهها با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 9تا فصل پنجم برگزار می گردد.

*میان ترم آیین زندگی همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/9تا فصل هفتم برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی نهج البلاغه همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 10تافصل ششم برگزار می گردد.

*میان ترم تفسیر موضوعی قرآن همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 8/9/96 ساعت 30/10 تا جهان های دیگر برگزار می گردد.

*میان ترم دانش خانواده همه گروههابا استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژادمورخ 28/9/96 ساعت 30/9تا فصل ششم -جمعیت برگزار می گردد.

*قابل توجه دانشجویان خواهر که دروس تربیت بدنی و ورزش ١را اخذ نموده اند و دارای معافیت پزشکی می باشند
امتحان کتبی در تاریخ 9/9/96راس ساعت ١٢ از صد صفحه اول کتاب فن اوری و امکانات ورزشی برگزار می گردد.

*میان ترم ارزش های دفاع مقدس با استادآقای احمد مسکینی مورخ 25/9/96 در ساعت کلاسی فصول 1-3-4-5-8-9-10-12-13-14-15 برگزار می گردد.

*میان ترم اندیشه اسلامی 1 و2 با استاد خانم عشرت رنجبرمورخ 16/9/96 در همان ساعت کلاسی برگزارمی گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما