معرفی رشته ها
 

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
علوم انسانی
فنی و مهندسی
علوم پایه
الهیات (گرایش های علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق
 فرهنگ و تمدن - ادیان و عرفان )
مهندسی کامپیوتر
آمار و کاربردها
حقوق
مهندسی صنایع
ریاضی کاربردی
روانشناسی
مهندسی برق - مخابرات
علوم کامپیوتر
زبان و ادبیات فارسی
مهندسی معماری
 
زبان و ادبیات انگلیسی
 
زبان و ادبیات عربی
 
حسابداری
 
مدیریت جهانگردی (جهانگردی)
 
مدیریت دولتی
 
علم اطلاعات و دانش شناسی
 
علوم سیاسی
 
روابط عمومی
 
 
رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق
نهج البلاغه - گرایش اصول دین ومعارف علوی
نهج البلاغه - گرایش اخلاق وتربیت فردی واجتماعی
نهج البلاغه - گرایش اجتماعی، سیاسی وحقوق عمومی   
   تاریخ تشیع
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما