كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم الهیات- ارشد
*میان ترم تاریخ حدیث با استادخانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار مورخ 17/9/96 ساعت 10برگزار میگردد.

* میان ترم وکلاس فوق العاده کلیه دروس آقای دکتر محمد ولی اسدی مورخ 1/10/96 در ساعت کلاسی برگزار میگردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما