كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم الهیات- ارشد
*میان ترم تاریخ قرآن با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشارمورخ 21/02/97 ساعت 9 برگزار می گردد.

*میان ترم مفردات قرآن 1 با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژاد مورخ 20/02/97 ساعت 9 صبح تافصل هشتم وجوه ونظایر برگزار می گردد.

*میان ترم مفردات قرآن 2 با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژاد مورخ 20/02/97 ساعت 10صبح تا معنا شناسی تدبردرقرآن کریم برگزار می گردد.

*میان ترم علوم قرآنی 2 با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژاد مورخ 20/02/97 ساعت 30/9صبح تافصل چهارم  برگزار می گردد.

*میان ترم درایه الحدیث با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژاد مورخ 20/02/97 ساعت 30/10صبح تاصفحه 224 بحث قلوب برگزار می گردد.

*میان ترم نقد وبررسی آرای رجالی با استاد آقای دکترفرهاد محمدی نژاد مورخ 20/02/97 ساعت 11صبح تافصل سوم معرفی منایع معروف رجالی برگزار می گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما