اعضای علمی گروه علوم انسانی

ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانلود رزومه
1
حمیدرضا
طیبی نسب
دکتری
فقه و مبانی حقوق

دانلود رزومه
2
جعفر
شهاب الملک
کارشناسی ارشد
جغرافیا

دانلود رزومه
3
مرتضی
قدیمی
دکتری
ادبیات عرب 
4
جلیل
مسعودی فر
دکتری
ادبیات فارسی 

دانلود رزومه
5
علی
جهانگیری
دکتری
مشاوره خانواده

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما