شماره تماس با مسوولین و کارشناسان واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب:


ردیف

واحدها

شماره تلفن

1

دستگاه 1

08345224055
2

دستگاه 2

08345225440
3

دستگاه 3

08345243217
4

دستگاه 4

08345243074
5

مسوول آموزش

08345225180
6

دانش آموختگان

08345222928
7

فناوری اطلاعات

08345227991
8

ریاست

08345224847
9

معاونت

08345243216
10

فاکس و دبیرخانه

08345227990
11

امور مالی

08345243072
12

کتابخانه

08345243073
13

نگهبانی

08345243075
14

رباتیک

08345243076
15

حراست

08345243077
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما