نور
هدفهای مهم دانشگاه
vمشارکت در همگانی‌سازی آموزش عالی و ارتقای سطوح علمی و فرهنگی جامعه
vفراهم نمودن امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل و خانه داری که قادر به تحصیل در دانشگاه‌های سنتی نیستند
vکاهش موانع و ارائه امکانات برای ادامه تحصیل دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی داخل و خارج از کشور
vراه‌اندازی بزرگترین شبکه آموزش الکترونیکی برای تمامی مقاطع تحصیلی
vفراهم نمودن امکان بهره‌مندی از کلیه پتانسیل‌هایی که در سیستم‌های آموزشی سنتی نادیده گرفته شده‌اند
vتامین بخشی از منابع انسانی کارآمد مورد نیاز کشور، به ویژه در مناطق محروم
vایجاد همکاری‌های علمی به منظور مرتفع نمودن مسائل اجتماعی
vبرگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش دانش و مهارت داوطلبان
vامکان تحصیل داوطلبان بومی در محل سکونت
vجذب منابع انسانی بومی در مراکز و واحدها به عنوان کارکنان و اعضای هیات علمی
وظایف اصلی دانشگاه
vپذیرش و آموزش دانشجو در کلیة مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی)
vایجاد زمینه برای ادامة تحصیل افرادی که در نظام آموزشی متعارف به سادگی امکان‏پذیر نیست.
vایجاد و به­کارگیری نظام آموزش نیمه حضوری مجازی و آموزش از راه دور رادیو وتلویزیونی
vایجاد زمینه مساعد برای ارتقای دائمی و به هنگام کردن سطح دانش نیروهای کارآمد جامعه.
vایجاد زمینه‏های مناسب برای دستیابی به دانشهای جدید و تولید علم
vگسترش سطح دسترسی به آموزش عالی در اقصی نقاط جهان به خصوص برای ایرانیان و فارسی زبانان علاقه­مندان به جمهوری اسلامی
vهمکاری در ایجاد زمینه‏های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعة فرهنگی جامعه و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی
برنامه­های آتی دانشگاه در بعد بین المللی
vپذیرش دانشجوی دانشگاه مجازی به زبان فارسی
vراه‏اندازی پیام‏نور رادیو و تلویزیونی و توسعة آموزش عالی
vتوسعة همکاریهای بین دانشگاهها و تربیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی
vپذیرش دانشجوی بدون کنکور در واحدهای برون مرزی، مناطق آزاد تجاری
vایجاد شعبات دانشگاه در خارج از کشور با همکاری دانشگاههای خارجی
برنامه­های ارتقای کیفی دانشگاه
vتوسعه و گسترش و ارتقای دوره های تحصیلات تکمیلی
vبازبینی کتب و تحول محتوایی کتب در راستای برنامه ریزی درسی رشته­ها و گرایشهای تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه
vجذب کادر علمی تمام وقت و غیر تمام وقت و ارتقای سطح تحصیلات و مرتبه دانشگاهی آنها
vاصلاح آیین نامه های آموزشی، پذیرش و انتقال دانشجو و آیین نامه فعالیتهای علمی استادان
vاصلاح نظام مدیریت در دانشگاه پیام نور
vهویت بخشی به دانشجویان و اعضای خانواده پیام نور و اعتلای نام دانشگاه پیام نور در جامعة علمی فرهنگی کشور
vتلاش برای ایجاد فضایی معنوی تر برای دانشگاهها و تحولات بلند مدت معرفتی ـ فرهنگی دانشگاه از طریق تحول محتوایی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی.
vمعیار سازی آزمونهای ورودی و امتحانات دانشجویان دانشگاه و کاهش عوارض اجرای آزمونهای غیرمعیار
برنامه­های توسعه کمی دانشگاه
vاستفاده از ظرفیتهای آموزش عالی قابل استفاده و اشباع نشدة بخش دولتی، اعم از مراکز آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاههای دولتی و بخش خصوصی قابل دسترسی، برای توسعه برنامه­های دانشگاه پیام­نور
vتوسعه ظرفیت آموزش الکترونیکی و تکمیل دانشستان در مقام مکمل نظام آموزش نیمه حضوری دانشگاه پیام نور و برپایی دانشگاه مجازی پیام نور
vاستفاده از قابلیتهای رادیو و تلویزیون و ماهواره برای آموزش رشته های عمومی دانشگاه
vایجاد و گسترش رشته های جدید علمی در کشور
vتوسعة دوره های رشد و تربیت مدیران مورد نیاز کشور
vگسترش مراکز بین المللی و مرزی پیام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزی و شعبات خارج از کشور
vایجاد دوره ها و مقاطع تحصیلی ویژه برای سایر دانشگاههای دنیا در حوزه های زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و الهیات
vسازماندهی برای ایجاد دانشگاههای نیمه حضوری استانی
vبرنامه­ریزی درسی در مقطع کارشناسی، بر مبنای الگوی چند بخشی پودمانی به منظور اجرای اقتصادی برنامه­ها و تسهیل دسترسی همگانی به آموزش عالی در اقصی نقاط کشور
vتأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرحهای توسعه­ای ، امور جاری دانشگاه و مدیریت مالی بر آن
 
     
[Part_Footer]