كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نحوه پذیرش دانشجو

دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام آموزش باز و از راه دور می باشد. نظام آموزش باز و از راه دور دانشجو را محور اصلی یادگیری می داند. لیکن در این نظام، تعامل استاد و دانشجو به طور کامل حذف نمی شود بلکه کاهش می یابد، اما در عوض به دانشجو یاد داده می شود که چگونه خود با استفاده از مواد آموزشی و منابع مختلف به کسب علم بپردازد. یکی از ویژگی های دانشگاه Open University درجهان تکیه بر آمادگی و توانمندیهای علمی داوطلبان ورود به آموزش عالی برای برنامه های تحصیلی ویژه، رشته و گرایش تخصصی است که داوطلب علاقه مند به ادامه تحصیل در آن است ،در این راستا شرکت در دوره های فراگیر برای هررشته ای که داوطلب علاقه تحصیلی آن را داشته باشد بدون توجه به زمینه قبلی وی امکان پذیر می باشد و داوطلب در صورت کسب حد نصابهای علمی لازم و براساس ظرفیتهای تعیین شده برای هر رشته-مرکز در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور از وضعیت دانش پذیری به وضعیت دانشجویی تبدیل یافته و تحصیل وی در دانشگاه پیام نور به صورت دانشجو در نیمسال دوم دانشگاه در رشته تحصیلی انتخابی میسر خواهد بود. دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور با نظام آموزش باز و روشهای آموزش نیمه حضوری و غیر حضوری با صرف سرمایه کمتر امکان پذیرش دانشجو را در قالب دوره های فراگیر برای علاقمندان ورود به آموزش عالی و دانشگاه ها فراهم نموده است. داوطلبان پذیرفته شده مشمول در صورتیکه در حین انجام خدمت مقدس سربازی در هر یک از دوره های دانشگاه پیام نور به عنوان دانشجو پذیرفته شوند با توجه به نظام آموزشی دانشگاه در صورت تمایل با موافقت یگان محل خدمت وظیفه خود می توانند تحصیل همزمان با خدمت سربازی داشته باشند و نیازی به ترخیص از خدمت نظام وظیفه برای دانشجو شدن ندارند. پذیرش دانشجودر دانشگاه پیام نور به صورت رسمی واز طریق کنکور سراسری ونیز فراگیرمی با شد .