شورای دانشگاه

 

«اعضای شورای دانشگاه»

 

 

   الف: اعضای حقوقی

 

1

آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

 

2 آقای دکتر احمد اکبری قائم مقام ریاست دانشگاه

3

آقای دکتر ابوالفضل فراهانی

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

4

آقای دکتر محمد علی کریمی

 معاونت فناوری و پژوهش

5

آقای دکتر فیصل حسنی

 معاونت اداری، مالی و عمرانی

6

آقای دکتر محمد حسن دوگانی

سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها

7

آقای دکتر کریم نجفی برزگر

معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

 

 

 

ب: اعضای حقیقی

8

آقای دکتر محمد محمودی میمند

عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر شورا

 

9

آقای دکتر سید احمد میرشکرایی

عضو هیات علمی دانشگاه

10

آقای دکتر حسین زارع

عضو هیات علمی دانشگاه

11

آقای دکتر کوروش پرند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

12

آقای دکتر میرزا حسن حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه

13

آقای دکتر احمد علی پور

عضو هیات علمی دانشگاه 

14

آقای دکتر مرتضی محسنی

عضو هیات علمی دانشگاه

15

آقای دکتر عسگر جلالیان

عضو هیات علمی دانشگاه

16

آقای دکتر علی جمشیدی

سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران

17

آقای دکتر محمد علی داوریار

رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

18

آقای دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان

19

آقای دکتر سید علی علم الهدی

رئیس بخش الهیات و علوم اسلامی

20

آقای دکتر علی عبادیان

سرپرست بخش علوم پایه

21

آقای دکتر محمد رضا سرمدی

رئیس بخش روانشناسی و علوم تربیتی

22

آقای دکتر حیدر جهان بخش

رئیس بخش هنر و معماری

23 خانم دکتر آتوسا وزیری مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان

 

 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما