ارتباط تصویری و عکاسی

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181210

ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

181214

ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 95و بعد آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما