اداره کل آموزش
 
نام و نام خانــــــوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
شروع تلفن ها با 2332
دکتر معصومه  حسینی
مدیر کل
1-2560
فتانه فدایی
کارشناس ، مسئول دفتر
2561
فرشته محمدیان
کارشناس دفتر
2560
زهرا یزدانیان
کارشناس / مسئول کمیسیون موارد خاص
2635
 
 
 

اداره دانش آموختگان

 
نام و نام خانــــــوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
محمد ذوقی
رئیس اداره
2585
طاهره نادی
مسئول دفتر
2585
فریبا پاکزاد
کارشناس مسئول
2474
ماندانا باسقی
کارشناس مسئول
2613
فرشته حقیقی
کارشناس مسئول
2579
فاطمه جمالی
کارشناس مسئول
2635
 جعفر  کوهی
کارشناس،مسئول بروزرسانی سایت اداره کل خدمات آموزشی
2289
رضا آقازاده
کارشناس
2724
عبداله مخلص آبادی فراهانی
کارشناس
2289
علیرضا عباس پور
کارشناس
2724
حجت رستمی روشن
کارشناس
2724
روشنک رضائی
کارشناس
2577
فاطمه نوری محمد آنی
کارشناس
2577
مریم دلگشایی
کارشناس
2504
لیلا کریمی
کارشناس
2638
خدیجه حاتمی فر
کارشناس
2578
زهره حاتمی
کارشناس
2579
 سحر ملاح نوکندی
کارشناس
2578
منصوره گودرزی
کارشناس
2577
طاهره فیاضی
کارشناس
2638
اعظم ابراهیمی بسابی
کارشناس
2638
ماندانا دانائی
کارشناس
2767
الهام آزادبخت
کارشناس
2725
 فاطمه آذرنیا
کارشناس 
2578
 امیرمبارکی
کمک کارشناس
2572
احمد اعتصامی راد
بایگان پرونده های دانش آموختگان
2572
 منوچهر اکبرزاده
صدور دانشنامه
2465
 حسن قندهاری
صدور دانشنامه
2465
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره مشمولین و دانشجویان غیر ایرانی

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

تلفن داخلی

علیرضا مهرآور

رئیس اداره

2568

رضا گودرزی

کارشناس مسئول

2512

سعید رشیدی باجگانی

کارشناس

2568

محمدرضا امیری

کارشناس

2512

مازیار آقاجانی فر

کارشناس

2512

 

 

 

اداره پذیرش و ثبت نام

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
ناصر محسنی
رئیس اداره
2581
محمود مختاری جوزانی
مسئول دفتر
2581
فهیمه جعفری
کارشناس مسئول
2576
معصومه صیامی
کارشناس مسئول
2573
اکرم سجده ء
کارشناس
2615
مریم نقوی فرد
کارشناس
2574
زهرا ابوالقاسمی
کارشناس
2583
مریم السادات حسینی
کارشناس
2583
 
 
 
 
 
 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما