اداره کل آموزش
 
نام و نام خانــــــوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
شروع تلفن ها با 2332
دکتر معصومه  حسینی
مدیر کل
1-2560
محمد ذوقی
معاون مدیر کل
2561
فتانه فدائی
کارشناس دفتر
2560
فریبا پاکزاد
کارشناس مسئول / مسئول کمیسیون موارد خاص
2635
 
 
 

اداره دانش آموختگان

 
نام و نام خانــــــوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
ماندانا باسقی
رئیس اداره
2585
طاهره نادی
مسئول دفتر
2585
جعفر کوهی
کارشناس،مسئول بروزرسانی سایت اداره کل خدمات آموزشی
2289
عبدالله مخلص آبادی فراهانی 
کارشناس
2289
حجت رستمی روشن
کارشناس
2724
علیرضا عباسپور
کارشناس
2724
 محمد رضا امیری
کارشناس 
2685
محمود مختاری
کارشناس
2724
فرشته حقیقی
کارشناس مسئول
2579
فاطمه نوری محمد آنی
کارشناس مسئول
2577
زهرا یزدانیان
کارشناس مسئول
2634
مریم دلگشائی
کارشناس
2504
زهره حاتمی
کارشناس
2579
سحر ملاح نوکندی
کارشناس
2578
منصوره گودرزی
کارشناس
2577
اعظم ابراهیمی بسابی
کارشناس
2638
ماندانا دانائی
کارشناس
2585
 الهام آزاد بخت
کارشناس
2725
فاطمه آذرنیا
کارشناس
2578
روشنک رضائی
 کارشناس
2577
   خدیجه حاتمی فر
کارشناس
2572
لیلا کریمی
 کارشناس
2638
امیر مبارکی
کمک کارشناس
2572
    احمد اعتصامی راد
بایگان پرونده های دانش اموختگان
2572
 منوچهر اکبر زاده
مسئول صدور دانشنامه 
2465
حسن قندهاری 
مسئول صدور دانشنامه
2465
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره مشمولین و دانشجویان غیر ایرانی

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

تلفن داخلی

علیرضا مهرآور

رئیس اداره

2568

رضا گودرزی

کارشناس مسئول

2512

سعید رشیدی باجگانی

کارشناس

2568

مازیار آقاجانی فر

کارشناس

2512

 

 

 

اداره پذیرش و ثبت نام

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
 
تلفن داخلی
ناصر محسنی
رئیس اداره
2581
فاطمه جمالی
کارسناس مسئول
26351
فهیمه جعفری
کارشناس مسئول
2576
معصومه صیامی
کارشناس مسئول
2573
اکرم سجده ء
کارشناس
2615
مریم نقوی فرد
کارشناس
2574
زهرا ابوالقاسمی
کارشناس
2583
مریم السادات حسینی
مسئول دفتر 
2583
 
 
 
 
 
 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما