ردیف موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان
1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش

02/10/96 30/10/96
2 ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) 02/10/96 30/10/96
3

ثبت نام و انتخاب واحد

01/11/96 07/11/96
4

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

5

درخواست معال سازی دروس ورودیهای جدید

03/11/96 29/11/96
6

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

متناسب با ثبت نام
7

حذف و اضافه

28/11/96 08/12/96
8

ارزشیابی اساتید

08/02/97 05/03/97
9

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی(مهمان اضطراری)

01/02/97 17/02/97
10

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

16/03/97 13/04/97
11 زمان امتحانات 19/03/97 13/04/97
بيشتر
 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما