ردیف موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان
1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش

04/06/96 16/06/96
2 ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) 04/06/96 16/06/96
3

ثبت نام و انتخاب واحد

14/06/96 23/06/96
4

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

5

درخواست معال سازی دروس ورودیهای جدید

20/06/96 10/07/96
6

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

22/06/96 10/07/96
7

حذف و اضافه

17/07/96 24/07/96
8

ارزشیابی اساتید

04/09/96 23/09/96
9

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی(مهمان اضطراری)

04/09/96 14/09/96
10

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

27/09/96 25/10/96
11 زمان امتحانات 02/10/96 25/10/96
بيشتر
 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما